Cyber Security Conference

Konferencija o rizicima i mjerama zaštite od sajber kriminala
DP__7916

Treća regionalna Cyber Security konferencija, održala se 17. novembra 2022. godine u CUE hotelu u Podgorici, u organizaciji NVO Secure i koorganizaciji Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Centralna tema konferencije bila je „NATO principi za sajber odbranu i otpornost kritične infrastrukture u skladu sa NATO 2030 agendom”. Ovogodišnja konferencija realizovala se uz zvaničnu podršku NATO Public Diplomacy Division, s ciljem promocije boljeg javnog razumijevanja NATO politika i ciljeva.

Konferenciju je otvorio je Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj. Uvodne riječi dale su Ambasadorka Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa, Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Judy Rising Reinke, Ambasadorka Velike Britanije Karen Maddocks i Rezidentni coordinator UN-a u Crnoj Gori Peter Lundberg.

Treća regionalna Cyber Security konferencija okupila je 200 učesnika iz Crne Gore, regiona i Evrope, zvaničnike ministarstava, Vlade Crne Gore i njenih institucija, 22 ambasade zemalja NATO i EU, pružaoce telekomunikacijskih i internet usluga, finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva), međunarodne organizacije, misije, i stručnjake za sajber bezbjednost iz Crne Gore i država članica NATO-a.