Cyber Security Conference

Konferencija o rizicima i mjerama zaštite od sajber kriminala
18839845_671752269680150_6258165576902736955_o

Prva regionalna Cyber Security konferencija, u organizaciji Vision event-a, pod pokroviteljstvom Ministarstva javne uprave Crne Gore, Ministarstva odbrane Crne Gore, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Slovačke ambasade, održana je 2. juna 2017. godine u hotelu Splendid Conference & Spa Resort u Bečićima.
Projekat Cyber Security konferencije realizovan je sa primarnim ciljem – omogućiti uvid u uspostavljanje, održavanje i unapređenje informacione bezbjednosti i zaštite podataka u kompanijama i institucijama, kroz informisanje i edukaciju o načinima prevencije, otkrivanja, odbrane, kao i saniranja posljedica od sajber napada.
Centralna tema Cyber Security konferencije bila je “Rizici i mjere zaštite od sajber kriminala, u skladu sa NATO principima i dostignućima u oblasti sajber bezbjednosti”.
Cyber Security konferencija okupila je više od 120 eksperata iz oblasti sajber bezbjednosti, osoba nadležnih za sajber bezbjednost u ministarstvima i vladinim agencijama iz Crne Gore, Evrope i svijeta, direktora i načelnika institucija, kao i predstavnike uspješnih firmi i kompanija koje posluju u zemlji i inostranstvu.