Vision of Woman

MIL_8483

Prva regionalna konferencija “Vision of Woman” održana je 13. novembra 2019. godine u hotelu Ramada, u organizaciji nevladinog udruženja Vision of Humanity. Ovogodišnja konferencija je realizovana u partnerstvu sa UNDP, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Glavnim gradom Podgorica.

Konferenciju je otvorio ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka. U uvodnom obraćanju govorili su: Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori; dr Đorđe Suhih, predsjednik Skupštine Glavnog grada Podgorica i Ivona Dabetić Jovović, ispred organizatora konferencije, nevladinog udruženja Vision of Humanity.

Konferencija „Vision of Woman“ ima za cilj promovisanje ženskih ljudskih prava, kao i uspostavljanje strateškog dijaloga u pravcu razvoja i unapređenja ekonomskog, političkog i socijalnog statusa žena u društvu.

Konferencija je okupila oko 150 ljudi, koji su bili u prilici da uživaju u panel diskusijama na kojima su učesnice konferencije obradile neke od najaktuelnijih tema, poput vizije žene kroz crnogorsku istoriju, ravnopravnosti polova iz različitih aspekata, liderske snage žene i njenog uticaja u poslovnom okruženju naše zemlje i zemalja regiona, feminizma i načina zaštite ženskih ljudskih prava.

Govornice na prvoj „Vision of Woman“ konferenciji su bile uspješne nacionalne liderke, kao i liderke iz regiona iz različitih oblasti djelovanja – od politike do preduzetništva i stvaralaštva, sa namjerom motivisanja i kreiranja zaključaka koji će biti osnov budućih djelovanja u državi i regionu u smislu osnaživanja žena i promovisanja rodne ravnopravnosti.